Skip to main content

Vandkvalitet

Information til forbrugerne om vandforsyningen og om vandets kvalitet 

Vandværket i Flakkebjerg forsyner forbrugerne i Flakkebjerg og omegn med vand og vandværket i Dalmose forsyner forbrugerne i Hyllested, Høve og Dalmose og omegn med vand.

Alle boringer ligger i øjeblikket på selve vandværksgrundene  i henholdsvis Flakkebjerg og Dalmose.

Råvandet, som bliver pumpet op fra selve boringerne bliver behandlet i lukkede filtre både i Flakkebjerg og i Dalmose, inden det bliver pumpet ud til forbrugerne, som såkaldt rentvand.

Vores boringer på vandværket i Flakkebjerg er godt beskyttet. De ligger højt, og der er ikke, så vidt vi er bekendt, umiddelbar fare for forurening.

Boringerne i Dalmose ligger i bymæssig bebyggelse. På Industrivej i Dalmose er der konstateret forurening.

Det nedlagte areal fra den tidligere jernbane ligger ligeledes tæt på vores boringer. Her er der også på sigt, en risiko for forurening af vores boringer. Derfor har vi i en årrække været på udkik efter et egnet sted for en ny kildeplads.

I juni i år lykkedes det for os, at få en tilladelse til en prøveboring syd for Dalmose. Prøveboringen har fundet sted og der er foretaget en såkaldt prøvepumpning og råvandet er blevet analyseret.

Nærmere oplysninger er blevet givet på generalforsamlingen her i marts måned 2015.

For at forbrugerne kan følge kvaliteten af det udpumpede rentvand, bliver vores hjemmeside jævnligt opdateret med resultater af de vandanalyser, som bliver foretaget løbende hen over året.

Det vand, som bliver pumpet ud til forbrugerne både fra vandværket i Flakkebjerg og Dalmose Vandværk, er i øjeblikket af god kvalitet.