Selvaflæsning

Vandværket er igang med at installere vandmålere med radiomodul, så vi kan fjernaflæse.

Disse målere er installeret i det tidligere Flakkebjerg, Hyllested og Høve vandværk, og vi er i gang med at installere i Dalmose området.

Selv om du har fået installeret en måler til fjernaflæsning, er det en god ide , at du løbende selv aflæser din måler, derved opdager du hurtigere et evt. vandspild. 

Årlig måleraflæsning

Hvis du har modtaget et måleraflæsningskort, kan du indtaste din aflæsning her.

http://dalmose.vandnet.dk

OBS: Siden er åben i perioden:  1. okt.  – 1. dec.

Flytteaflæsning

Ved Flytning, kontakt vandværket