Skip to main content

Velkommen til Dalmose Vandværk

Dalmose Vandværk er et godt og velfungerende vandværk, etableret i 1935 og som i dag leverer  vand til  mere end 1000 forbrugere.

Pr. 1. januar 2011 er vandværket lagt sammen med Flakkebjerg og Hyllested vandværk, med Dalmose Vandværk som det fortsættende vandværk.

 

Aflæsning af målere

Den årlige aflæsning af vandmålerere vil finde sted fra mandag den 2.11.2020 til fredag den 6.11.2020. Langt de fleste andelshavere vil intet bemærke, da aflæsningen sker elektronisk. Kun der, hvor der evt. er problemer, kan det være nødvendigtmed en manuel aflæsning.

Det er Sørby VVS, som vil stå for aflæsningen.Henvendelse til Vandværket

Ved en akut situation såsom manglende vandforsyning, brud på vandledningen eller andre driftsforstyrrelser, skal du kontakte Sørby VVS (Dalmose Smedie) på telefonnummer 29 74 76 39.

Henvendelse vedr. vandregning, samt åbning og lukning af vandforsyningen ved manglende betaling, skal ske på hverdage mellem kl. 18:00 og 19:00 på telefonnummer 58 18 83 30.

Har du ikke mulighed for at ringe i ovennævnte tidsrum kan du også sende en e-mail på adressen kasserer@dalmosevand.dk.