Skip to main content

Velkommen til Dalmose Vandværk

Dalmose Vandværk er et godt og velfungerende vandværk, etableret i 1935 og som i dag leverer  vand til  mere end 1000 forbrugere.

Pr. 1. januar 2011 er vandværket lagt sammen med Flakkebjerg og Hyllested vandværk, med Dalmose Vandværk som det fortsættende vandværk.

 

Generalforsamling 2021

Den årlige generalforsamling i Dalmose Vandværk er, på grund af Covid19 og det deraf følgende forsamlingsforbud på max. 5 personer, udsat indtil videre.

Når det bliver muligt, at afholde generalforsamlingen, vil der komme information om det. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Henvendelse til Vandværket

Ved en akut situation såsom manglende vandforsyning, brud på vandledningen eller andre driftsforstyrrelser, skal du kontakte Sørby VVS (Dalmose Smedie) på telefonnummer 29 74 76 39.

Henvendelse vedr. vandregning, samt åbning og lukning af vandforsyningen ved manglende betaling, skal ske på hverdage mellem kl. 18:00 og 19:00 på telefonnummer 58 18 83 30.

Har du ikke mulighed for at ringe i ovennævnte tidsrum kan du også sende en e-mail på adressen kasserer@dalmosevand.dk.