Skip to main content

Velkommen til Dalmose Vandværk

Dalmose Vandværk er et godt og velfungerende vandværk, etableret i 1935 og som i dag leverer  vand til  mere end 1000 forbrugere.

Pr. 1. januar 2011 er vandværket lagt sammen med Flakkebjerg og Hyllested vandværk, med Dalmose Vandværk som det fortsættende vandværk.

 


Henvendelse til Vandværket

Ved en akut situation såsom manglende vandforsyning, brud på vandledningen eller andre driftsforstyrrelser, skal du kontakte Dalmose Smedie på telefonnummer 58 18 80 14 eller 20 25 20 14.

Henvendelse vedr. åbning og lukning af vandforsyning eller regningen skal ske til kassereren på hverdage mellem kl. 18:00 og 19:00 på telefonnummer 58 18 83 30.

Har du ikke mulighed for at ringe i ovennævnte tidsrum kan du også sende en e-mail på adressen kasserer@dalmosevand.dk.